Trung tâm báo cháy Địa chỉ cửa hàng FireNET Hochiki 2/4 Loop FN-2127/FN-4127 đặt chuẩn UL 864 9th edition

hỗ trợ trung tâm báo cháy ADD FireNET Hochiki 2/4 Loop FN-2127/FN-4127 chính hãng nhập khẩu, đặt chuẩn UL 864 9th edition, dùng phương pháp truyền kỹ thuật số DCP của Hochiki, giúp truyền tin nhanh, dùng dây tiêu chuẩn, không cần dây xoắn bọc giáp cho SLC loops, SLC loops có thể nối kết theo kiểu Class B (style 4) and Class A (style 6 hoặc 7),… chi tiết xem content bên dưới:

==>> Tham khảo: http://lapdatbaochay.net/sieuthiphongchay-vn-noi-cung-cap-binh-chua-chay-dat-chuan/

các tính năng chuẩn mức của trung tâm báo cháy Địa chỉ cửa hàng FireNET Hochiki 2/4 Loop FN-2127/FN-4127

– Mỗi loop có tới 127 đầu báo/modules, & thêm 127 analog sounder bases (đế đầu báo có sẵn còi báo động), tổng cộng 254 thiết bị ADD.

– 4 mạch NAC – Class B (style Y), 2.5 Amp mỗi mạch.

– màn hình LCD có 8-line x 40 ký tự = 320 ký tự.

– có thể lập trình mức cảm ứng cho các thiết bị và chính sách chạm màn hình tự động hóa chuyển đổi giữa ngày and đêm.

– Có 2 hoặc 4 loop (tùy chọn)

==>> Tham khảo: http://lapdatbaochay.net/nhung-thong-tin-chi-tiet-ve-tu-trung-tam-bao-chay-fs-5200-unipos/

 

 


Trung tâm báo cháy Địa Chỉ FireNET Hochiki 2/4 Loop FN-2127/FN-4127

– RS-485 bus để nối mạng lên đến 64 tủ (tùy chọn)

 – Là thiết bị báo cháy Hochiki có 2 cổng tiếp xúc RS-232 để lập trình qua PC and nối máy in.

– Công cụ Loop Explorer Windows® để cấu hình hệ thống và lập trình

– tối đa 500 zone trên một hệ thống
– 5 rờ-le Form C (1A – 30VDC) hoàn toàn có thể lập trình đc (Fire1, Fire2, trouble, supervisory, aux.).
– Nguồn phụ 500mA @ 24 VDC

– Cỏng RS485 slave bus để mở rộng – có tới 31 bo FN-4127-IO hoặc 15 bộ hiển thị phụ FN-LCD-S & 16 bo FN-4127-IO hoàn toàn có thể nối kết.

– chức năng Walk Test

– tác dụng kiểm chứng thông tin báo động
– Đặc tính tự dò đọc thiết bị trên loop.
– màn hình hiển thị thông tin giúp đỡ và báo động
– tác dụng Fire Drill test

– được UL duyệt được cho phép nối kết mạng monitoring (Central Station) khi nối kết thêm thiết bị Bosch D9068 Contact dialer.

– những thiết bị tương thích: FN-4127-SLC, FN-4127-NIC, FN-4127-IO, FN-LCD-S, ALK-V, ALG-V, ATG-EA, ACA-V, YBN-NSA-4, DH98-AR, HSB-NSA-6, DH98-A, FRCME-M, FRCMA, FRCMA-I, FN-LCD-N,SOM, SOM-A, SOM-AI, R2ML, R2ML-I, R2MH, R2MH-I, SCI, DIMM, CZM, ASB, AMS

– Điện áp đầu vào 120VAC hoặc 240VAC

 – tính năng Vì Sao and công dụng (Cause & Effect) rất linh động, gồm: 

* ảnh hưởng có điểu kiện – Vì Sao và công dụng

* Không cho phép một trong những chức năng

* Chọn cơ chế Test.

Nguồn : Tổng hợp trên mạng