Tủ sắt locker được sử dụng rộng rãi phục vụ cho công việc bảo quản đồ cá nhân ở nhiều đơn vị, công ty, doanh nghiệp... bởi tính năng thông…